top of page
e car at charging station in front of a rural house.jpg

FAQ/Hjälpguider

Här har vi skapat guider för att hjälpa dig att använda appen. Guiderna är indelade i kategorier och under varje kategori finns sedan olika frågeställningar listade.  Du kan också söka efter svar genom att klicka på förstoringsglaset och skriva din fråga i sökfältet. När du känner dig redo är det bara att ladda ned appen genom att klicka på ikonerna för respektive operativsystem nedan.

App Store.png
Google Play.png
 • Vad är Charge Heroes?
  Charge Heroes är en tjänst för att privat hyra och hyra ut elbilsladdning.
 • Hur fungerar det?
  En värd, d.v.s. en person, ett företag eller till exempel en bostadsrättsförening som äger en laddbox kan enkelt registrera den och bestämma tillgänglighet och pris för hyra. Elbilsägare kan lika enkelt söka efter tillgängliga laddboxar och boka en laddbox för laddning av sin bil. Bokning och betalning hanteras i appen. Efter en genomförd laddning ger vardera part ett omdöme om den andra parten vilket bygger ett pålitligt och tryggt community.
 • När ska man använda Charge Heroes?
  Att använda appen och boka och hyra ut laddning kan du givetvis göra när du vill men Vi tror att appen bäst kommer att komma till sin rätt som ett komplement till publika laddare som en s.k. destinationsladdare. D.v.s. när du nått din destination och ser fördelar med att ladda i ditt närområde när bilen ändå står stilla eller vid event/arrangemang då många samlas samtidigt, på mindre orter där det är glest mellan publika laddare, för elbilsägare som inte själva äger en laddbox eller då grannen får övernattande gäster som föredrar att ladda från en laddbox i närområdet.
 • När kan jag börja använda appen?
  Vi släpper nu den allra första versionen som vi valt att kalla en betaversion. Det betyder att appen är fullt fungerande men att vi redan nu har idéer om vidareutveckling samtidigt som vi vill ta reda på hur du som användare upplever appen. Ladda ner appen gör du antingen på Appstore för iOS här eller på Google Play för Android här.
 • Vad kostar det?
  Det är helt kostnadsfritt att skapa och inneha ett konto både som gäst och värd men vid en hyra tillfaller en procentuell andel av hyran Charge Heroes och för gästen tillkommer en serviceavgift. Aktuell prislista finns här
 • Vad tjänar man på Charge Heroes?
  Charge Heroes är en tjänst för att hyra och hyra ut privat elbilsladdning där den s.k. värden bestämmer pris per timme. Det är helt kostnadsfritt att ha ett konto både för gäst och värd men vid en transaktion tillfaller en procentuell andel av hyran Charge Heroes. För den som hyr tillkommer en bokningsavgift Se aktuell prislista. En värds intäkt är mellanskillnaden mellan annonserat pris och Charge Heroes procentuella andel.
 • Är det lagligt att "sälja" el?
  Som värd debiteras laddning för en specifik tidsperiod, en så kallad slot. De antal kWh som gästen förbrukar påverkar inte priset, vilket betyder att värden inte idkar elhandel.
 • Vad gäller kring försäkring?
  I våra användarvillkor har vi som krav att värden ska ha en hemförsäkring och att den aktuella bilen som gästen kommer med ska ha en vagnskadeförsäkring. Om det uppstår en skada på värdens egendom, t.ex. parkeringen, laddboxen eller huset, så ska den täckas av värdens hemförsäkring, oavsett vem som orsakade skadan. Om det uppstår en skada på gästens egendom, dvs bilen så kommer den att täckas av vagnskadeförsäkringen. Om skadan istället orsakades av ett annat fordon med trafikförsäkring, så täcks det istället av dennes trafikförsäkring. Vi utvärderar intresset för en obligatorisk gruppförsäkring inför den slutgiltiga lanseringen, med syftet att eliminera en stor del av de nuvarande självriskerna.
 • Vad gäller kring skatt?
  Charge Heroes är en tjänst som avser hyra av parkeringsplats med tillgång till laddbox för laddning av elbil. När det gäller inkomst för uthyrning av din parkeringsplats ska den beskattas i inkomstslaget kapital, om den inte är en tillgång i en näringsverksamhet. Om parkeringsplatsen ingår i en privat bostadsrätt eller i hyresrätten till en bostadslägenhet, får avdrag göras med ett schablonbelopp. Läs mer på skatteverkets hemsida. Charge Heroes användarvillkor hittar du här
 • Är det säkert att betala via Charge Heroes?
  Ja, vår partner Stripe är en internationell och erkänd leverantör av säkra betalningar.
 • Skapa ett konto som värd
  För att kunna använda funktionerna i appen måste du skapa ett konto. Detta för att vi ska kunna koppla laddbox, bil, bokningar och betalningar till dig. Att skapa och ha ett konto är helt kostnadsfritt och debitering utgår först när transaktioner sker. Som värd betalar du en procentuell andel av intäkten till Charge Heroes. Se vår prislista här. Kontot registrerar du direkt efter att du laddat ned appen och du kan då välja mellan att registrera dig som gäst, värd eller både och. Du kan också välja ett av alternativen och komplettera kontot senare. Det gör du under "Profil" Om du väljer att registrera dig som värd gör du det i fem steg. Personliga uppgifter Dessa uppgifter finns inte tillgänglig för någon annan än dig och Charge Heroes. Vi ber dig också om ditt IBAN nummer. IBAN är en internationell standard för att identifiera bankkonton vid transaktioner, något som vi behöver för att kunna hantera betalningar via vår leverantör av betalningslösningen, Stripe. Vill du läsa mer om IBAN och hur man hittar det kan du göra det här. Din laddstation En laddstation är för oss själva platsen där en laddbox finns. Du kan givetvis registrera flera Laddstationer på olika adresser och en laddstation kan bestå av flera olika laddboxar. Din laddbox Här registrerar du viktig information om din laddbox såsom effekt och kontakttyp. Du kan också lämna information som kan vara bra att känna till om din laddbox. Du kan självfallet registrera flera olika laddboxar. Skapa ditt första schema Uthyrningen bygger på att du som värd avgör tillgängligheten och ditt pris för laddning, något som vi valt att kalla för att "skapa ett schema". Du kan skapa ett eller flera scheman för olika laddboxar, tillgängliga vid olika tider och med olika priser. Bestäm först om du vill att bokningar ska godkännas per automatik eller först måste godkännas av dig som värd genom att slå på eller av knappen "På förfrågan". Därefter bestämmer du datum, tidsintervall, priset och slutligen om du vill att schemat ska repeteras under specifika dagar. Här är det viktigt att tänka på att datum och tider inte krockar. Minsta möjliga uthyrningstid är för närvarande 6 timmar. Ditt schema kan du när som helst redigera eller ta bort. Det gör du under "Profil/Värd/Se över priser och scheman" Nu är du redo för att börja ta emot bokningar. Vill du se hur allt ser ut kan du gå till kartvyn och söka fram din laddbox.
 • Avsluta ett konto
  Om du vill avsluta ett konto så gör du det genom att mejla e-postadressen som är kopplat till ditt konto till info@chargeheroes.com.Du hittar den under Profil, Konto och Uppdaterad ditt konto. Du måste mejla oss från denna adress och vi kommer därefter att skicka ett mejl där vi ber dig att bekräfta att du vill att vi raderar dina uppgifter. Därefter ser vi till att ta bort all information om dig.
 • Hur får jag betalt?
  När du registrerar ett konto ber vi dig om ditt IBAN nummer. IBAN är en internationell standard för att identifiera bankkonton mellan olika länder, något vi är i behov av då vi anlitar en internationell leverantör för att hantera betalningarna. Med IBAN kan vi göra utbetalningar till ditt konto. Utbetalningarna sker den sista arbetsdagen varje månad.
 • Vad ska jag ta betalt för laddning?
  Som värd betalar du en serviceavgift till Charge Heroes som är en procentuell andel av intäkten och dina gäster betalar en bokningsavgift till Charge Heroes. Se vår prislista här. Din uthyrning bygger på timtid och du avgör själv ditt standardpris pris per timme och minsta möjliga antal timmar en gäst kan ladda. Fundera över vilka elkostnader du har, hur den generella tillgången ser ut i ditt närområde och vilka priser per kW som de närmaste publika laddarna har. Om du till exempel anger att minsta bokningsbara tid är 6 timmar och en gäst laddar i just 6 timmar så kommer du med andra ord att erhålla en intäkt på 6 x timpriset minus serviceavgiften till Charge Heroes. En majoritet av alla elbilar har idag en ombordladdare på 11 kW, om du har en laddbox som i snitt kan erhålla 11 kW så innebär det att under en uthyrningstid på 6 timmar så kan en gäst som mest ladda 66 kW. D.v.s. värdens kostnad för dessa 6 timmar är relativt låg. Om gästens alternativ är att ladda publikt på en snabbladdare för 7 kr per kW så kommer 66 kW att kosta gästen 462 kr. Du kan konkurrera med detta pris genom att sätta ett timpris på 70 kr. Gästens kostnad om hen laddar hos dig: 70 kr x 6 tim + bokningsavgift (0 kr f.n.) = 420 kr Din intäkt som värd: 70 kr x 6 tim = 420 kr – serviceavgift (20 %) = 336 kr Din högsta kostnad om du betalar 1 kr per kW i elkostnad: 66 x 1 = 66 kr, din vinst blir 270 kr Din högsta kostnad om du betalar 2 kr per kW i elkostnad: 66 x 2 = 132 kr, din vinst blir 204 kr Gästens fördel är att hen kan ladda sin bil vid slutdestinationen, där hen kommer att befinna sig under en period och när bilen ändå kommer att vara parkerad. En annan fördel är att gästen i förväg kan boka en tid för denna laddning. Tänk på att ta ut ett mycket lägre pris vid längre uthyrningstider, om du till exempel väljer en uthyrningstid på 12 timmar (18.00-06.00) så kommer gästen inte att kunna ladda så mycket mer då de vanligaste elbilarnas batterier ligger på mellan 60 kWh och 80 kWh. I dessa fall bör du därför justera ner timpriset till mellan 35-40 kr.
 • Vad ska jag tänka på när jag hyr ut laddning?
  Tänk på att vara noggrann med vilken effekt din laddbox verkligen ger. Som elbilsägare har du sannolikt väldigt bra insikt i detta. Tänk också på att inte köra annan utrustning samtidigt som din gäst laddar så ev. lastbalanserare eventuellt går igång. Beskriv din laddbox, hur man hittar och se till att laddboxen och ev. sladd finns på plats när gästen kommer. Se också till att laddboxen är upplåst den överenskomna tiden.
 • Att hantera en bokning eller förfrågan
  Tänk på att svara så snabbt du har möjlighet. Gästen är mån om att kunna planera sin laddning och vi har därför också ett inbyggt system för att ge och få omdömen. Som värd har du 14 timmar på dig att besvara en förfrågan. Om du inte svarar på förfrågan innan dess kommer ditt generella omdöme som värd att påverkas. Som värd går det att ställa in att bokningar godkänns per automatik eller "på förfrågan". Den senare innebär att varje bokningen först måste godkännas av dig innan den bekräftas. Denna funktion ställer du in när du skapar ett schema där standardläget är att bokningar godkänns per automatik. Om du ställt in bokningar "På förfrågan" kommer du att få ett mejl och ett SMS om förfrågan. Du får också en notis inne i appen. För att hantera förfrågan går du till "Värd" i menyn och klickar på "Förfrågningar". Under denna meny hittar du nu förfrågan och hanterar den genom att öppna upp förfrågan och acceptera eller avböja. Du kan också lämna ett meddelande till din potentetilla gäst.
 • Kontrollera eller ändra i ett befintligt schema
  I den första versionen av appen så kan du som värd inte se få ut en rapport med vilka valda dagar som du har valt för ett specifikt schema. Du får i stället gå in under Profil, Värd, Se över priser och scheman. Genom att välja ett specifikt datum så kommer du att få upp tider och priser för denna veckodag. Genom att kontrollera olika veckodagar så kan du få fram aktuella scheman. Detta kommer att åtgärdas i en framtida version av appen.
 • Kan jag avboka en inbokad tid och hur gör jag?
  Ja, som värd kan du alltid avboka din tid utan några kostnader. Men det är risk att ditt omdöme påverkas negativt. Meddela gästen via chatten i appen och skicka ett e-post till info@chargeheroes.com.
 • Kan gästen avboka en inbokad tid?
  Ja, en gäst kan alltid avboka en tid och få full återbetalning fram till 24 timmar innan den inbokade laddning. Detta för att täcka ev, bortfall för dig som värd som förberett för att ta emot dig som gäst. Om avbokning sker senare än 24 timmar eller inte alls så utgår full debitering. Se våra användarvillkor . Gästen meddelar den avbokade laddningen via appens chatten och skickar även ett e-post till info@chargeheroes.com.
 • Omdömen
  För att bygga upp en schysst och trygg community använder vi omdömen i appen. Dessa sätts av både gäst och värd utifrån sina upplevelser. Att inte besvara förfrågningar som värd påverkar det generella omdömet. Tänk på att vara schysst och behandla varandra med respekt, dvs. som gäst att komma och hämta i tid och som värd till exempel se till att laddboxen är upplåst. Omdömen uppmanas du att sätta efter genomförd bokning. Ditt omdöme hittar du genom att gå in under "Profil" och klicka på den gröna infoknappen som ligger högst upp under ditt namn.
 • Jag har timprisavtal med Tibber, kan jag inte använda tjänsten då?
  Som elbilsägare är det inte ovanligt att man har ett elavtal med Tibber där kostnaden styrs av av elpriset vid förbrukningen. Många har önskat att appen ska vara integrerad mot Nordpol för att sedan kunna sätta en faktor för påslag. Smart tänker vi, men grunden för appen som vi tänkt den är att man som gäst ska kunna boka in sin laddning och att man som gäst sannolikt vill veta sin elkostnad på förhand. Vår rekommendation till dig som har ett avtal med Tibber är därför att lägga upp laddboxen men att sedan aktivera reglaget "På förfrågan". På så sätt måste en laddning föregås av att du som värd först accepterar eller nekar laddningen. När du får en bokningsförfrågan har du alltså möjlighet att först kontrollera elkostnaden för att avgöra om du ska acceptera bokningen. Att neka en bokning kan du göra fram till 24h innan tiden för den inbokade laddninge.
bottom of page