top of page
e car at charging station in front of a rural house.jpg

IBAN
Vad är det, varför behövs det
och hur hittar jag det?

Vad är IBAN?

IBAN står för International Bank Account Number och är en internationellt accepterad standard för att identifiera bankkonton vid transaktioner mellan olika länder. IBAN används i alla EU-länder och Norge, Schweiz, Turkiet, Ungern och Liechtenstein. Bor du i något av dessa länder och har ett bankkonto används IBAN vid överföringar till utländska konton.

Hur fungerar IBAN?

IBAN identifierar land, kontohavarens bank och kontonummer. Systemet bygger på en matematisk modell som gör det möjligt att automatiskt kontrollera att kontonumret är korrekt och att det tillhör rätt bank och mottagare.

Ett IBAN- nummer består av 15 till 3 tecken. Svenska IBAN-nummer har 24 tecken och börjar med SE, medans exempelvis finska IBAN har 17 nummer och börjar med FI.

Varför behöver jag ange mitt IBAN?

För att kunna hantera transaktioner och betala ut pengar till dig som hyr ut har vi valt att anlita Stripe som är ledande inom betalningslösningar. För att Stripe ska kunna utföra tjänsten används IBAN.

Hur hittar jag mitt IBAN?

Ditt IBAN hittar du normalt lättast via din internetbank. Kontakt din bank om du behöver hjälp att hitta ditt IBAN, eller gör en googling på din banks namn samt "IBAN" så brukar man snabbt hitta hur man får tag på sitt IBAN.

 

Här hittar du information om IBAN i några av de största bankerna:

Danske Bank

Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

bottom of page